Kwestia ważności prawa jazdy w Polsce regulowana jest przez przepisy unijne dla wszystkich krajów UE i przepisy Konwencji Wiedeńskiej dla pozostałych krajów.

Posiadacze innego niż wyżej wymienione, zobowiązani są do przedstawienia międzynarodowego prawa jazdy.